Moet ik mijn vergoeding voor vrijwilligerswerk opgeven bij de Belastingdienst?

Vrijwilligers kunnen een onbelaste vergoeding krijgen. Als de hoogte van deze vrijwilligersvergoeding onder bepaalde grenzen blijft, hoeft u hierover geen belasting te betalen.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding waarover u geen belasting hoeft te betalen:

U krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
U bent 23 jaar of ouder en u krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor de totale vergoeding voor uw werkzaamheden plus de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
U bent jonger dan 23 jaar en u krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor de totale vergoeding voor uw werkzaamheden plus de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
Voorwaarden vrijwilliger

lees meer...

U bent vrijwilliger als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U verricht werkzaamheden voor een sportvereniging, een sportstichting of voor een organisatie zonder winstoogmerk. Deze organisatie is geen besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv).
U bent niet in dienst bij de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.
U doet het werk niet voor uw beroep.
De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die u eraan besteedt.
Lees meer...

Meer informatie over de vrijwilligersregeling vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon.
 

Coördinator Vrijwilligers

 Vrijwilligersbeleid, vervulling vacatures, vertrouwenspersoon voor de aanwezige vrijwilligers, informeren van het bestuur.

lees meer

Website beheerd door Smyler Web