Motiverende gespreksvoering

Als vrijwilliger help je graag anderen. De hulp kan daarbij gericht zijn op het veranderen van de leefstijl of situatie. Mensen vinden in de regel verandering lastig en laten dit zien door weerstand te tonen. Hoe motiveer je de ander, is dan de vraag. 

Voor wie

De training is voor iedereen die kennis wil maken met motiverende gespreksvoering en hier mee wil oefenen om deze techniek in te kunnen zetten. Motiverende gespreksvoering vereist een aantal basistechnieken, die op een juiste manier toegepast en uitgevoerd dienen te worden. In deze training maken we een start met de uitleg van de belangrijkste technieken en gaan hier vervolgens mee oefenen. Let wel, na deze training beheers je nog niet de volledige wijze van motiverende gespreksvoering.

De technieken die worden belicht en waar we mee aan de slag gaan zijn:

  • Open vragen stellen
  • Reflectief luisteren (ingaan op wat de ander vertelt en dit herhalen)
  • Ordenend samenvatten (structuur bewaken en ordenen informatie)
  • Provocatie (uitlokken van reactie)
  • Selectieve bekrachtiging (waar ga je op in of laat je juist liggen)
  • Bezwaartaal ombuigen door het inzetten van verandertaal

De training bevat een mix aan theorie en praktische oefeningen. Oefenen doen we in een veilige setting, dat wil zeggen in twee- of drietallen. Plezier staat naast het leerrendement voorop!

Wat is de opbrengst na de training:

  • Je hebt een eerste kennismaking gemaakt met de technieken en bent hier wat meer vertrouwt mee.
  • Je begrijpt vanuit de theorie wat motiverende gespreksvoering behelst en wat het doel is.
  • Je kunt verandertaal inzetten en hiermee bezwaartaal ombuigen.

De trainer

Monique van Coaching Forward is erkend coach, counselor en trainer. Zij verzorgt ook dit jaar weer in het voor- en najaar trainingen en workshops voor vrijwilligers in opdracht van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Voor meer informatie: www.coachingforward.nl

 

 

 

Soort deskundigheidsbevordering: 
Workshop
Doelgroep deelnemers: 
Vrijwilligers De Ronde Venen
Wanneer: 
woensdag, november 13, 2019 - 19:00
Waar: 
Mijdrecht. Locatie volgt na aanmelding
Open inschrijving: 
open
Naam organisatie: 
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Naam contactpersoon: 
Sabine Ridderhof

Coördinator Vrijwilligers

 Vrijwilligersbeleid, vervulling vacatures, vertrouwenspersoon voor de aanwezige vrijwilligers, informeren van het bestuur.

lees meer

Website beheerd door Smyler Web