netwerkbijeenkomst Uithoorn

Op dinsdag 11 oktober (9.30 - 12.00 uur) is de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst voor maatschappelijke organisaties in Uithoorn.

Maatschappelijke organisaties (m.n. coordinatoren, bestuur en leidinggevenden) kunnen deelnemen door zich aan te melden via het formulier op deze site.

In de netwerkbijeenkomst is ruimte voor maatschappelijke (lokale) ontwikkelingen, netwerken, afstemmen en samenwerken. Op verzoek worden thema's nader besproken of worden gastsprekers uitgenodigd. Deze keer zal er verteld worden over fondsenwerving door Willem Kornmann en zal Willem Moerman vanuit het UWV aanwezig zijn om hun visie en werkwijze t.a.v. vrijwilligerswerk verder toe te lichten en te bespreken. Ook de gemeente en het WMO-loket worden deze keer weer uitgenodigd.

Coördinator Vrijwilligers

 Vrijwilligersbeleid, vervulling vacatures, vertrouwenspersoon voor de aanwezige vrijwilligers, informeren van het bestuur.

lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht

Website beheerd door Smyler Web