Samen sterk tegen pesten

In onze samenleving krijgen mensen dagelijks met pesten te maken. Uit wetenschappelijk onderzoek in 2018 van vijf universiteiten en het Trimbos Instituut blijkt dat ruim 30% van de kinderen in het primair onderwijs gepest wordt, 25% van de werknemers op de werkvloer (TNO 2015) en 20% van de ouderen in woonzorgcentra (Radboud, 2009).

Hoewel er meer onderzoek gedaan is naar pesten onder kinderen dan ouderen, is er veel gelijkenis tussen pestgedrag op school en in woonzorgcentra. 

Landelijke week tegen pesten

Het landelijke thema van de week tegen pesten is dit jaar: ‘wees een held met elkaar’. De week vindt plaats van 23 t/m 27 september 2019. Hoe meer mensen pesten afkeuren, hoe kleiner de kans op pesten in de klas, in woonzorgcentra, bij de sportvereniging of een andere vrijetijdsbesteding. Mensen keuren pesten niet vanzelf af. Als vrijwilliger of professional kun je daarin sturen en ondersteunen. 

Workshop

Om die reden organiseren we in de landelijke week tegen pesten op dinsdagavond 1 oktober in Uithoorn een workshop: "samen sterk tegen pesten" voor vrijwilligers, maar ook professionals van maatschappelijke organisaties in Uithoorn. Locatie volgt na aanmelding. De training start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

Wat kun je doen om pesten te voorkomen? Wat is het verschil tussen plagen, pesten en ruzie? Welke vormen van pestgedrag zijn er? Welke typen “pesters” zijn er en waarom doen ze het?

Deze vragen komen uitgebreid aan bod in de workshop.

Samen met andere deelnemers zorgdragen voor het creëren en behouden van veilige groepen is een uitdaging en brengt tegelijkertijd veel voldoening. In een veilige groep heb je zelf ook vaak meer plezier van je (vrijwilligers)werk. Tijdens de workshop krijg je kennis en suggesties aangereikt die hierbij ondersteunen. Er is ruimte om praktijkvoorbeelden uit eigen (vrijwilligers)werk in te brengen en te delen met anderen. Daarnaast kun je samen met anderen oefenen met praktische handvatten.

Na de workshop:

  • weet je welke vormen van pesten er zijn
  • kun je pestgedrag beter signaleren en de rollen die pesters binnen het pestprobleem vervullen beter herkennen
  • begrijp je dat pesten een groepsprobleem is
  • kun je gemakkelijker met mensen in gesprek gaan als er sprake is van pestgedrag
  • kun je slachtoffers leren om hun sociale weerbaarheid te vergroten
  • kun je effectieve manieren toepassen om op te komen voor jezelf en anderen bij pestgedrag
  • weet je wat je kunt doen om pesten te voorkomen

De workshop is interactief en ervaringsgericht. Er is aandacht voor de achterliggende theorie en er wordt veel aan onderlinge uitwisseling wordt gedaan. Er is alle ruimte voor je vragen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden kan via: [email protected]

Docent

De workshop wordt verzorgd door Mirelle Valentijn, initiatiefnemer, voorzitter, docent en trainer van Stichting Omgaan met Pesten in Nederland, oprichter van onze lokale Stichting Samen Sterk voor Kinderen, auteur van het spel ‘ik denk me sterk’.

Mirelle is opgeleid tot omgangskundige en trainer. Zij heeft jarenlange ervaring in het lesgeven aan pedagogisch professionals en vrijwilligers in diverse organisaties. Zij ervaart een enorm plezier in het delen van haar eigen kennis en ervaring.

Zij heeft haar eigen praktijk voor levensgeluk in Wilnis voor jong & oud, waar zij kan werken vanuit haar hart. De workshop is inclusief reader. 

Soort deskundigheidsbevordering: 
Workshop
Doelgroep deelnemers: 
Vrijwilligers en professionals maatschappelijke organisaties Uithoorn
Wanneer: 
dinsdag, oktober 1, 2019 - 19:00
Waar: 
Uithoorn, locatie volgt na aanmelding
Open inschrijving: 
open
Naam organisatie: 
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Naam contactpersoon: 
Sabine Ridderhof

Coördinator Vrijwilligers

 Vrijwilligersbeleid, vervulling vacatures, vertrouwenspersoon voor de aanwezige vrijwilligers, informeren van het bestuur.

lees meer

Website beheerd door Smyler Web